Lời mời phỏng vấn với giới truyền thông 500 biển báo dọc theo các tuyến đường chính: Đường cao tốc Phạm
Hùng và Thăng Long 2 tuần trước và 2 tuần sau sự kiện

Logo trên website: IREC2018.com

Logo trong sách kỷ yếu IREC2018

Hỗ trợ hợp tác song phương với các đối tác tiềm năng

Xuất hiện trong tất cả các kênh truyền thông, tin tức: 70 bản tin, 5 đài truyền hình và trên tất cả các kênh truyền thông (Biển quảng cáo, frame, LCD...)

Một bài viết trong sách chương trình (Bài viết có thể về một nhà lãnh đạo hoặc về công ty của bạn)
Gặp gỡ và kết nối với các thành viên VNREA Lời mời gặp gỡ riêng tư với các diễn giả và khách VIP được chọn
Nhận hoa và kỷ niệm chương trên sân khấu

  • 14 Vé tham dự Lễ khai mạc
  • 14 Vé tham dự Lễ đón tiếp
  • 14 Vé tham dự IREC 2018 - Hội nghị Bất động sản Quốc tế
  • 14 Vé tham dự Gala IREC 2018
  • 01 Gian hàng tại hội nghị